شماره تماس:کرباسی(۰۹۱۲۹۵۹۵۸۴۶)

ابن علی (۰۹۱۲۳۹۸۴۰۵۴)

آدرس – تهران- خیابان امیر کبیر- کوچه ناظم الاطبا شمالی – پاساژطلوعی پلاک ۵۲